ร้านม่านทิพย์

ร้านม่านทิพย์
ร้านม่านทิพย์

ร้านม่านทิพย์


punnkan2019@gmail.com

เครื่องดื่มสมุนไพร ตราม่านทิพย์

เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่หาได้ตามภูเขาซึ่งเป็นพึ้นที่

อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติทำไห้เกิดเเนวคิดในการนำมาเเปลรูปเป็นสมุนไพรชงดื่มทำให้ชาวบ้านสร้างรายได้เเละยังมีสพรรคุณทางยาหลากหลายชนิด กลุ่มเราจึงได้ตั้งชื่อเเบนร์ตราม่านทิพย์ซึ่งเเปลมาจากม่านวิเศษที่มีเเหล่งสมุนไพรนานาชนิด

Showing all 2 results

0
preloader