สบู่โปรตีนไหม บ้านหวายหลึม

สบู่โปรตีนไหม บ้านหวายหลึม
สบู่โปรตีนไหม บ้านหวายหลึม

สบู่โปรตีนไหม บ้านหวายหลึม


puyaibanmalai@hotmail.com

หมู่บ้านหวายหลืม ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น เป็นหมู่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมพื้นบ้านมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ได้ถ่ายทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน ได้สืบทอดพระราชดำริสมเด็จพระราชินีนาถ ร. 9 รักษาพันธ์ุไหมไทยพื้นบ้านไม่ให้สูญหาย เป็นหมู่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมไทย บ้านหวายหลืมได้รับเลือกเป็นหมู่บ้านตัวอย่างการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯปี2558 ในโอกาสครบ5รอบ แล้วต่อยอดด้วยผลิตภัณฑ์จากโปรตีนไหม เช่น สบู่ครีมอาบน้ำ โลชั่น แชมพู ครีมนวดผม และเซรั่ม ฯลฯ

Showing all 3 results

0
preloader