เรือไทยราชเทวี

เรือไทยราชเทวี
เรือไทยราชเทวี

เรือไทยราชเทวี


meen38326@gmail.com

Ratchathewi Thai-Boat

เรือจำลองของกลุ่มเรือไททยราชเทวีเริ่มตั้งแต่ปี2546 เป็นสินค้าของโครงการ หนึ่งจำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของกรมพํฒนาชุมชนโดยได้รับการรับรองสินค้าเป็น OTOP ระดับ5 ดาวและยังเป็นคลังปัญญาผู้สูงอายุของเขตราชเทวี

ความหมายของเรือ

เรือเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของการค้าขาย คามมั่นคง การเดินทางหรือมีไว้เสริมดวงชะตาในตำแหน่งหน้าที่การงานการดำเนินธุรกิจการค้า ใช้ในโอกาสมงคลต่างๆทั้งยินดีในหน้าที่การงาน การขึ้นบ้านใหม่ เป็นของฝากแก่ผู้หลักผู้ใหญ่ และเป็นของขวัญของที่ระลึกที่ทรงคุณค่าแก่ผู้ได้รับอย่างไม่รู้ลืม

Showing all 2 results

0
preloader