รินราดา

รินราดา
รินราดา

รินราดา


rinrada.glinthai@gmail.com

“รินราดา” จากรุ่นแม่ สู่ รุ่นลูก

ด้วยแรงบันดาลใจจากคุณแม่ที่เป็นผู้เปิดประสบการณ์ “แม่ ทำมันด้วยหัวใจ” “แม่ภา” บทบาทของทั้งผู้เป็น “แม่” และ “สตรีผู้เล็งเห็นคุณค่า” ของสมุนไพรไทย ที่รักในการเรียนรู้คุณประโยชน์ของสมุนไพรไทยอยู่เป็นเนืองนิตย์จากภูมิหลังในวัยเยาว์ที่เติบโตมาพร้อมกับธรรมชาติ เรื่อกสวน ไร่นา ได้เห็นแบบอย่างจากบุพการีในการที่เป็นคนคิดริเริ่มและทำในสิ่งที่สร้างสรรค์ใหม่ขึ้นมา โดยนำเอาสมุนไพรท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในครัวเรือนอยู่เสมอโดยไม่สูญเปล่า จากภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านมุมมองของความคิดที่จะสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นจากสิ่งที่มีนำไปสู่กรรมวิธีการผลิตจากครัวเรือน กระจายสู่ชุมชน จากรุ่นสู่รุ่น ทำให้ “ลูก” อย่างดิฉันเกิดความมุ่งมั่นและน้อมรับที่จะสืบสานและสานต่อในความภาคภูมิใจนี้ “กว่าทศวรรษ” ที่แม่ได้เพียรพยายามคิดค้นวิธีการต่างๆ รวมถึงกรรมวิธีในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ เพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้นจนถึงปัจจุบัน และด้วยความที่เรารักในสุขภาพ ธรรมชาติ ต้นไม้ ใบหญ้า เราจึงได้นำเอาสมุนไพรและผลไม้ที่ได้จากธรรมชาติต่างๆ เหล่านี้ มารังสรรค์ให้เกิดคุณค่าและคุณประโยชน์ต่อสุขภาพชีวิตและร่างกายของคนโดยทั่วไป ผ่านขบวนการคัดสรรและคัดกรองด้วยกรรมวิธีที่ได้คุณภาพให้มากที่สุด มีมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นไป ภายใต้แบรนด์และคอนเซปสินค้าที่ว่า “รินราดา” (Rinrada – Scent of Thai Natural) ให้มีการพัฒนาและเติบโตก้าวไปอย่างยั่งยืนในภาคธุรกิจยิ่งๆ ขึ้นไป ซึ่งสินค้าทั้งหมดของเราล้วนแล้วแต่เป็นสินค้าที่ได้จากธรรมชาติทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรไทยชนิดต่างๆ ผลไม้ต่างๆ นานาชนิด เป็นต้น โดยได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช), มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, มาตรฐานอาหารและยา (เลขที่จดแจ้ง/อ.ย.), ใบคัดสรรผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP), Green Industry กระทรวงอุตสาหกรรม, กรมการพัฒนาชุมชน, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, กรมวิทยาศาสตร์และบริการ และโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (Rising Star-SME Provincial Champions) เป็นต้น ด้วยความภาคภูมิใจนี้ รับรองหากคุณได้ใช้และสัมผัสจะหลงใหลในผลิตภัณฑ์ของเราอย่างแน่นอน “เราคัดสรรสิ่งดีๆเพื่อคุณ”

Showing all 3 results

0
preloader