ไชโป้วหวานแม่บุญส่ง

ไชโป้วหวานแม่บุญส่ง
ไชโป้วหวานแม่บุญส่ง

ไชโป้วหวานแม่บุญส่ง


rinyasinee.s@gmail.com

กว่า 50 ปี จากภูมิปัญญาชาวบ้านที่ได้สั่งสมมาอย่างยาวนานในการถนอม หัวไชเท้า ซึ่งชื่อหลังจากที่ถนอมอาหารเรียบร้อยแล้ว จะเรียกว่า ผักกาดเค็ม หรือ หัวไชโป้วเค็ม

ทำให้ไชโป้วแม่บุญส่ง มองเห็นโอกาสทางธุรกิจ จึงได้นำ “หัวไชโป้วเค็มมาดองแบบหวานหลากหลายรูปแบบ”  สูตรเฉพาะ ของแม่บุญส่งเอง โดยใช้ น้ำตาลทรายล้วนๆ มาเป็นวัตถุดิบหลักรวมถึงทุกขั้นตอน จะได้รับการดูแลเอาใจใส่ในคุณภาพจนได้ผลิตภัณฑ์ ที่สะอาด กรอบ อร่อย ปลอดภัย

จากภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีฝีมือในการนำพืชผักในท้องถิ่นมาดอง   ซึ่งว่าถือเป็นวิธีการถนอมอาหารอย่างหนึ่ง     แต่ใครจะคิดว่าวิธีการง่ายๆ เช่นนี้ จะสร้างชื่อให้ ไชโป้วหวานแม่บุญส่ง โด่งดัง  ไปไกลทั่วทั้งประเทศ  ด้วยโรงงานไชโป้วหวานแม่บุญส่ง คำนึงถึงผู้บริโภค ทั้งในด้านความสะอาด  และความปลอดภัยในสินค้า    ดังคำขวัญที่ว่า “ไชโป้วหวานแม่บุญส่ง คงไว้ซึ่งความอร่อย”  

Showing all 3 results

0
preloader