น้ำผึ้งไพรภิรมย์

น้ำผึ้งไพรภิรมย์
น้ำผึ้งไพรภิรมย์

น้ำผึ้งไพรภิรมย์


rumyuan2507@gmail.com

กลุ่มของเราสืบทอดภูมิปัญญามาจากบรรพบุรุษมาตั้งแต่หลายปู่ย่าตายายมาแล้วในหมู่บ้านมีการตีผึ้งป่ามาตั้งแต่จัดตั้งหมู่บ้านเลยกลุ่มเราจึงได้รวมกลุ่มกันขึ้นมาน้ำผึ้งของเราเป็นน้ำผึ้งป่าแท้ๆจากธรรมชาติสำหรับผู้ที่ชืน

Showing all 1 result

0
preloader