ศศินา หัตถศิลป์ชุมชน (Sasina Handicraft)

ศศินา หัตถศิลป์ชุมชน (Sasina Handicraft)
ศศินา หัตถศิลป์ชุมชน (Sasina Handicraft)

ศศินา หัตถศิลป์ชุมชน (Sasina Handicraft)


sasinahandicraft@gmail.com

จำหน่ายผ้าปาเต๊ะสวยๆ สำหรับคุณผู้หญิง ซึ่งเป็นผ้าไทยทางภาคใต้  ใช้ผ้าพื้นเมืองทางปักษ์ใต้ ที่เป็นวิถีชีวิตของคนภาคใต้ เป็นสินค้าที่เป็นหนึ่งเดียว ต้องใช้ความประณีต อดทนและพยายาม มีทั้งแบบเพ้นท์ลายและปักเลื่อม แบบชุดสำเร็จ พร้อมใส่ โดยฝีมือของคนในชุมชน สร้างรายได้ให้คนในชุมชน โดยชุมชนสหกรณ์ครู สุราษฎร์ธานี

Showing all 1 result

0
preloader