ผ้าพิมพ์สยาม Siam Fabric Printing

ผ้าพิมพ์สยาม Siam Fabric Printing
ผ้าพิมพ์สยาม Siam Fabric Printing

ผ้าพิมพ์สยาม Siam Fabric Printing


SiamFabricPrinting@gmail.com

ศิลปวัฒนธรรมของแต่ละประเทศนั้น ต่างมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง เมื่อมีการติดต่อสัมพันธ์กันก็ย่อมมีการถ่ายทอดและได้รับอิทธิพลซึ่งกันและกัน สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ทางร้านออกแบบและผลิตนั้น มีแรงบันดาลใจมาจากการหยิบยกเอกลักษณ์และลักษณะทางวัฒนธรรม มาใช้ในบริบทความร่วมสมัยในยุคปัจจุบัน โดยใช้วัตถุดิบหลัก ที่มีอยู่ในท้องถิ่นร่วมกับวัตถุดิบจากต่างประเทศ เพื่อให้เกิดบริบททางวัฒนธรรม จนกลายเป็นสินค้าที่ออกมาจำหน่าย คุณค่าของผลงานถูกถ่ายทอดออกมาจากความละเอียดอ่อนของการออกแบบ และขั้นตอนการผลิต ดังนั้นผลงานที่ผลิตออกมาจำหน่ายจะผ่านขั้นตอนกระบวนการศึกษาทางวัฒนธรรม คุณสมบัติของวัตถุดิบ ขั้นตอนการออกแบบกราฟิก เทคนิคการผลิตเฉพาะของผลิตภัณฑ์ แต่ละชนิด จึงออกมาเป็นสินค้าที่ทรงคุณค่าและมีเรื่องราวผ่านลวดลายต่างๆ ที่ปรากฎบนชิ้นงานของเราทุกชิ้น ในนาม “ผ้าพิมพ์สยาม

———————————————————-
ร้านชุดไทยสมัยนิยม
ตั้งอยู่ตรอกเล่าโจ๊ว ตลาดวโรรส เชียงใหม่
เปิดบริการ วันจันทร์ – วันเสาร์
ตั้งแต่ 08.00 – 17.00 น.
โทร. 052 00 55 44 หรือ 084 669 2415
Line: @siamfabricprinting

Showing all 2 results

0
preloader