แม่ตะเพียน Mae Ta-pian

แม่ตะเพียน Mae Ta-pian
แม่ตะเพียน Mae Ta-pian

แม่ตะเพียน Mae Ta-pian


somboy565@gmail.com

“แม่ตะเพียน” หรือ วิสาหกิจชุมชน แม่บ้านขนมไทยบ้านบางพยอมใต้ รวมกลุ่มกันเมื่อปี 2538 โดยผลิตขนมไทยขายตามเทศกาลใหญ่ๆ  เช่น เทศกาลเข้าพรรษา-ออกพรรษา( ข้าวต้มมัด) / ตรุษไทย-ตรุษสงกรานต์( ขนมกวน-ข้าวเหนียวแดง)/ ตรุษจีน-สาร์ทจีน(ขนมเทียน-ขนมเข่ง) เป็นต้น

Showing all 2 results

0
preloader