งาดำคั่วสมุนไพร

งาดำคั่วสมุนไพร
งาดำคั่วสมุนไพร

งาดำคั่วสมุนไพร


Sompojjopmos@gmail.com

เราได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบเนื่องกันมา นำมาผสมผสานด้วยการหมักงาดำด้วยสมุนไพรใกล้ตัว เช่น ข่า ตะไคร้ ใบเตย เพื่อใิห้งามีกลิ่นเหม็นหืน และเติมแต่งด้วยเกลือไอโอดีนฯ

Showing all 1 result

0
preloader