แม่ญิงเมืองจัง

แม่ญิงเมืองจัง
แม่ญิงเมืองจัง

แม่ญิงเมืองจัง


sopathaveep98@gmail.com

วิสาหกิจชุมชนแม่ญิงเมืองจัง เกิดจากการรวมกลุ่มแม่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน เพื่อการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น การแปรรูปข้าวเกรียบต่างๆ อันได้แก่ ข้าวเกรียบฟักทอง ข้าวเกรียบมัน และยังผลิตข้าวเกรียบจากผลไม้ คือ ข้าวเกรียบมะม่วง ข้าวเกรียบไก ซึ่งเป็นข้าวเกรียบที่หารับประทานในฤดูหนาวเท่านั้น

Showing all 1 result

0
preloader