สานเงินสานทอง Sanngern Santong

สานเงินสานทอง Sanngern Santong
สานเงินสานทอง Sanngern Santong

สานเงินสานทอง Sanngern Santong


ss.silverandgold103@gmail.com

สานเงินสานทองจัดเป็นนิยามใหม่ของงานหัตถกรรมเครื่องเงินและเครื่องทองเป็นการนำทักษะงานช่างผสมผสานความคิดสร้างสรรค์มาปรับปรุงแบบของผลิตภัณฑ์เครื่องเงินดั้งเดิม ให้สอดคล้องกับค่านิยมของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไป ด้วยงานสานเส้นลวดที่ได้จากการหลอมเม็ดเงินบริสุทธิ์ ซึ่งประยุกต์มาจากการสานด้วยหวาย ใบจาก หรือใบไผ่ อันเกิดจากภูมิปัญญาไทย จึงทำให้ผลิตภัณฑ์สานเงินสานทอง ไม่ว่าจะเป็นแหวนหรือกำไล มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยลวดลายของการสาน สอด ถัก ทอ ที่มีความประณีตและอ่อนช้อย แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่พบเห็นทั่วไป

Showing all 3 results

0
preloader