พร้าวชุมพล

พร้าวชุมพล
พร้าวชุมพล

พร้าวชุมพล


Stphrsmburn7@gmail.com

ตำนานน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นพร้าวชุมพล ของหมู่บ้านบางพยอมใต้ จังหวัดพิษณุโลก เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพราะมีมะพร้าวเหลือจากการทำขนมขาย จึงนำมาทำเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น

เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน พร้าวชุมพลของเราอีกทาง

Showing all 1 result

0
preloader