Suanhongkaew

Suanhongkaew
Suanhongkaew

Suanhongkaew


saowanee2402yo@gmail.com

Story: เกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เพาะปลูกมะม่วง จากประสบการณ์ในการผลิต ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญในทุกๆขั้นตอน ตั้งแต่เพาะปลูก ตลอดจนการคัดเลือกผลผลิต ไม่ใช่แค่เพียงการส่งมอบสินค้า ที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าเท่านั้น เรายังมีการคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับฐานรากการผลิต จากวัถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน เพื่อส่งตรงไปยังผู้บริโภค

 

Showing all 3 results

0
preloader