สุมาลี กระเทียมโทนดอง

สุมาลี กระเทียมโทนดอง
สุมาลี กระเทียมโทนดอง

สุมาลี กระเทียมโทนดอง


Sumaree.keaword@gmail.com

บรรพบุรุษเดินทางมาจากเมืองจีน มาทำไร่เลื่อนลอย ปลูกผักไว้เลี้ยงลูกหลาน จึงทำกานดองกระเทียมไว้กินได้นานตลอดปี จึงพัฒนามาเป็นกระเทียมโทน จนถึงทุกวันนี้

Showing all 1 result

0
preloader