ผลไม้แปรรูป ตวงรัก

ผลไม้แปรรูป ตวงรัก
ผลไม้แปรรูป ตวงรัก

ผลไม้แปรรูป ตวงรัก


sureeteng@yahoo.com

“ตวงรัก”มะม่วงอบแห้งเป็นผลผลิตจากสวนตวงรัก สวนเกษตรปลอดภัยมาตรฐาน GAP ที่จังหวัดกำแพงเพชรได้มะม่วงพันธ์โชคอนันต์นำมาแปรรูปโดยบริษัท ซีซ่าฟูดส์ จำกัดได้รับ OTOP 4 ดาวจากจังหวัดสมุทรสาครและได้รับรางวัลระดับดีจากการประกวดงานเกษตรแฟร์ปี 2563

Showing all 4 results

0
preloader