thai.herb159-6110

thai.herb159-6110
thai.herb159-6110

thai.herb159-6110


thai.herb159@gmail.com

ผ้าทอใยสมุนไพรจากสับปะรด เป็นผ้าฝ้ายทอมือ จาก ธรรมชาติ รวมกลุ่มของชุมชน ในท้องถิ่น ให้เป็นอัตลักษณ์ ของท้องถิ่น

 

 

Showing all 1 result

0
preloader