ยาสีฟันสมุนไพรไทยไชโย

ยาสีฟันสมุนไพรไทยไชโย
ยาสีฟันสมุนไพรไทยไชโย

ยาสีฟันสมุนไพรไทยไชโย


thaichaiyo001@gmail.com

เจ้าของธุรกิจและครอบครัวเป็นข้าราชการใน กระทรวงสาธารณสุข และในขณะนั้นสมุนไพรกำลังอยู่ในความสนใจของประชาชน

ผู้รักษาสุขภาพและเจ้าของธุรกิจเอง มีปัญหาสุขภาพปากและฟัน จึงได้ทำการค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร

ที่สามารถนำมาแก้ไขปัญหาสุขภาพปากและฟันได้ ตลอดจนความรู้ด้านการผลิตยาสีฟันสมุนไพร เป็นเวลา 2ปี จึงสบความสำเร็จ

และออกจำหน่ายในปี พ.ศ.2548  เป็นยาสีฟันที่ผู้ใช้บอกต่อๆกันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

Showing all 2 results

0
preloader