อุไรวรรณ ดีไซน์

อุไรวรรณ ดีไซน์
อุไรวรรณ ดีไซน์

อุไรวรรณ ดีไซน์


thu.suntouch@gmail.com

ประสบการณ์ผสานภูมิปัญญาผ่านเส้นผ้าที่มีเรื่องราว

ภูมิปัญญาในด้านผ้ายกดอกและผ้าฝ้ายยกดอกมีเรื่องเล่าว่ามาจากคุ้มเจ้าถ่ายทอดสู่ชาวบ้าน เกิดเป็นสินค้าที่มี เอกลักษณ์ ภูมิปัญญาและเรื่องราวที่น่าจดจำมากมายดินแดนลำพูนมีผ้าที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง น่าใช้และสะสม ผู้ผลิตได้รับการถ่ายทอด ทั้งภูมิปัญญาและประสบการณ์ในการแปรรูป ได้รับรางวัลด้านการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และคัดสรรโอทอป ในระดับ4ดาว

Showing all 9 results

0
preloader