ร้านข้าวอินทรีย์วิถีดั้งเดิม

ร้านข้าวอินทรีย์วิถีดั้งเดิม
ร้านข้าวอินทรีย์วิถีดั้งเดิม

ร้านข้าวอินทรีย์วิถีดั้งเดิม


Tochaiyot@gmail.com

เริ่มต้นจากข้าวคำแรกที่พ่อแม่ป้อนให้ลูก เมื่อพ่อแม่ไม่สบายลูกคนนี้จึงขอตอบแทนท่านด้วยการทำอาหารที่ดีให้เราได้อร่อยด้วยกัน ข้าวของผมอาจจะไม่อร่อนที่สุดหรือดีที่สุดแต่สิ่งที่ทำให้ผู้มีพระคุณจึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุด

สำหรับผม  จึงเป็นข้าวฮางงอกผสมธัญพืช

Showing all 1 result

0
preloader