เจมส์ ไหมไทย

เจมส์ ไหมไทย
เจมส์ ไหมไทย

เจมส์ ไหมไทย


todsapornnakgern@gmail.com

เจมส์ไหมไทย เดิมชื่อ เหรียญทองไหมไทย ก่อตั้งขึ้นโดย นายเหรียญทอง นาคเงิน ในปี พ.ศ. 2530 จากแนวคิดที่ ผ้าไหมคือเอกลักษ์ของชาติไทย และผ้าไหมชนบทเป็นผ้าไหมที่มีคุณภาพที่ได้รับการส่งเสริมจากทางภาครัฐให้เป็นสินค้า OTOP ประจำจังหวัด ปัจจุบันผ้าไหมมัดหมี่เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ เป็นสินค้าพรีเมี่ยมที่บ่งบอกถึงความเป็นไทย

Showing all 1 result

0
preloader