พญาไพร

พญาไพร
พญาไพร

พญาไพร


tomsarisa@gmail.com

รางวัลต่างๆที่ได้รับ

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แผนธุรกิจดีเด่น ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารในปี พ.ศ.2558
– รางวัลชนะเลิศประเภทสมุนไพรไม่ใช่อาหารในโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ปี 2559 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
– รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการ Dipat Award 2016 ของกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ รับ เหรียญเชิดชูเกียรติจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาโลก (wipo) ประเทศเกาหลีใต้
– รางวัลชนะเลิศประเภท Social SMEs ในงาน Thailand Cosmetic Contest 2016 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จากผลิตภัณฑ์ Banana Peel Extract Soap
– สุดยอดภูมิปัญญาไทยประจำจังหวัดกำแพงเพชรใน ปี 2560
– Top10 Finallist ทางด้านเศรษฐกิจ ในการประกวด นวัตกรรมแห่งชาติ ปี 2560
– รางวัลชนะเลิศ ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารในโครงการ Otop Ignite 2017 ของ NIA จากผลิตภัณฑ์ Banana Lip Balm
– รางวัลชนะเลิศ SME Provincial Champion 2018 จังหวัดกำแพงเพชร
– รางวัลชนะเลิศประเภท Creative Cosmetic โครงการ Thailand Cosmetic Contest 2018 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จากผลิตภัณฑ์ โลชั่นเปลือกกล้วยไข่

– รางวัล PMHA ผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ 2019 กรมการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข จากผลิตภัณฑ์ ครีมพอกหน้าเปลือกกล้วยไข่สกัด

– รางวัลเครื่องหมายการค้าดีเด่น ประเภท บุคคลธรรมดา IP Champion 2019 กระทรวงพาณิชย์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Showing all 6 results

0
preloader