อัมรา

อัมรา
อัมรา

อัมรา


Tuktaby16@gmail.com

ตำรับยาไทย ได้บันทึกถึงการปรุงยาด้วยสมุนไพร แบรนด์”อัมรา”จึงเกิดขึ้นด้วยการนำสมุนไพรมาประยุกร์ใช้แทนยาปัจจุบัน และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันรวมถึงอาหารและเครื่องดื่ม เป็นสินค้า OTOP ของจังหวัดชลบุรี

Showing all 3 results

0
preloader