หมอนยางพารา ปทุมราช

หมอนยางพารา ปทุมราช
หมอนยางพารา ปทุมราช

หมอนยางพารา ปทุมราช


vichits2010@gmail.com

ผู้ผลิตหมอนยางพาราที่เป็นวิสาหกิจชุมชน โดยการผลิตแบบ Handmade กระบวนการทำแห้งกระบวนการทำแห้งโดยวิธีผึ่งลม ทำให้ได้ยางที่มีความนุ่มนวลเป็นพิเศษ

Showing all 3 results

0
preloader