กลุ่มทอผ้าฝ้ายแปรรูป

กลุ่มทอผ้าฝ้ายแปรรูป
กลุ่มทอผ้าฝ้ายแปรรูป

กลุ่มทอผ้าฝ้ายแปรรูป


wanna.pu1234@gmail.com

กลุ่มทอผ้าฝ้ายแปรรูป ก่อตั้งกิจการเมื่อปี 2557 ด้วยสมาชิกเริ่มต้นประมาณ 20 ราย ด้วยประสบการณ์การทอผ้ามามากกว่า 25 ปี

Showing all 2 results

0
preloader