น้ำผึ้งแท้ วริศรา

น้ำผึ้งแท้ วริศรา
น้ำผึ้งแท้ วริศรา

น้ำผึ้งแท้ วริศรา


Warissara7444@gmail.com

เริ่มจากตัวของเราเองเป็นคนชอบทานน้ำผึ้ง และมีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้งมาพอประมาณ จึงได้หันมาลงทุนทำฟาร์มผึ้ง ปัจจุบันก็ทำมาประมาณ 15 ปี โดยน้ำผึ้งที่ได้เป็นน้ำผึ้งแท้ 100%

น้ำผึ้งที่ก็ส่งให้บริษัทใหญ่ๆที่ทำแบรนด์ส่งขายในประเทศไทย บางครั้งเราก็ถูกกดราคา เราจึงคิดที่จะหาวิธีเพิ่มมูลค่าน้ำผึ้งของเราโดยการมาบรรจุขวดและทำแบรนด์ของเราเอง จึงเกิดมีน้ำผึ้งแท้วริศรา

Showing all 1 result

0
preloader